dnes je 29.11.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 385/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy

11.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.497 Podrobnosti k vyhláške č. 385/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy

JUDr. Renáta Považanová

S novým rokom nadobudne účinnosť aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov.

Cieľom tejto novely je implementovať niektoré z projektových zámerom