Odborný portál Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní obsahuje vzory zmlúv, ktoré sú pre prax  jedinečnou odbornou pomôckou. Odborný portál Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní  pohotovo reaguje na zmeny z oblasti legislatívy a pomáha pri praktickej práci. Jednoduché vyplnenie konkrétnej zmluvy a stiahnutie do počítača sa tak stane jednoduchou pomôckou pri Vašej každodennej práci. 

Staňte sa jedným z 900 spokojných užívateľov!

Viac informácií

Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní 

viac ako:
160 aktuálnych vzorových zmlúv podľa Obchodného zákonnníka
90 aktuálnych vzorových zmlúv podľa Občianskeho zákonníka
30 aktuálnych vzorových zmlúv podľa Zákonníka práce
500 právnych predpisov, vyhlášok a pokynov
pravidelné webináre otázok a  odpovedí 
pravidelné workshopy ku konkrétnym typom zmlúv s odborníkmi

Viac informácií
image01

Odborný portál obsahuje priamo na portáli editovateľné zmluvy napríklad:
- vzor vlastnej a cudzej zmenky,
- vzor uznanie záväzku,
- vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným,
- vzor zmluvy o bezodplatnom prevode obchodného podielu na iného spoločníka,
- vzor oznámenia štatutárneho orgánu o predĺžení úpadcu,
- vzor kúpnej zmluvy s výhradou vlastníckeho práva,
- výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov,
- vzor zmluvy o nájme obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
- vzor dohody o pristúpení k záväzku,
- vzor žaloby o nahradenie vyhlásenia vôle o povinnosti manžela vydať si potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali,
- vzor žaloby na vrátenie veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s ktorou bolo naložené v rozpore so zákonom,
- sprostredkovateľská zmluva medzi zmluvnými stranami pri predaji nákladných motorových vozidiel a pri vyhľadávaní kupujúcich pre záujemcu,
a veľa ďalších odborne spracovaných vzorov zmlúv a právnych podaní.

Viac informácií
image01

O tomto produkte


Ak chcete zistiť o on-line odbornom portáli Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní viac, rozkliknite si nižšie umiestnené odkazy, kde sú jej vlastnosti vysvetlené podrobnejšie.

 • Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní

  Odborný portál obsahuje odborne spracované vzory dokumentov, ktoré viete okamžite použiť. Už dávno nie je doba, v ktorej sa sťahujú veci iba tak z internetu, bez odbornej garancie. Odteraz sme pre vás v rámci predplatného pripravili nielen odborné webináre k vybraným zmluvným vzťahom, ale aj novinky v legislatíve, ktoré sú potrebné pri práci so zmluvami.

 • Obsah

  Na portáli nájdete napríklad tieto zmluvy:

  • Zmluvy a vybrané právne podania podľa obchodného zákonníka – zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o kúpe prenajatej veci, zmluva o úvere
  • Zmluvy a vybrané právne podania podľa občianskeho zákonníka – zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, odstúpenie zmluvy, kúpna zmluva, zmluva o dielo, darovacia zmluva, príkazná zmluva, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o nájme nebytových priestorov
  • Zmluvy a vybrané právne podania podľa zákonníka práce – vznik pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zodpovednosť zamestnanca, dohoda o hmotnej zodpovednosti, interné predpisy zamestnávateľa a vnútropodnikové právne akty, skončenie pracovného pomeru
 • Funkcie

  V online databáze portálu Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní je možné dokumenty triediť podľa nasledujúcich kriterií:

  Podľa TEMATICKEJ OBLASTI
  Buď si vyberiete požadovanú tému podľa výberu alebo po zadaní pojmu do vyhľadávača a vyhľadaní výsledkov zredukujete ich počet tým, že určíte, z akého uhlu pohľadu budete danú problematiku riešiť. 

  Podľa TYPU DOKUMENTU
  Databáza portálu Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní je rozmanitá typom svojich dokumentov - nájdete tu množstvo klasických článkov,  vzorov, príkladov z praxe, právnych predpisov atď. 

  Podľa AKTUÁLNOSTI
  Garancia
  Informácie vo všetkých textoch sú priebežne aktualizované podľa legislatívneho vývoja za podpory početného autorského kolektívu tvoreného odborníkmi z praxe. Takto overené články, vzory zmlúv a iné odborné texty sú označené logom  .

  Archív
  Databáza portálu  Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní ďalej ponúka aj bohatý archív článkov. Pri týchto článkoch bola garantovaná aktuálnosť k dátumu vydania, ale nie sú aktualizované na základe neskorších legislatívnych zmien. Môžete ich využiť napr. pri prípadných kontrolách. Tieto články sú označené logom  .

  Platné v období
  Databáza odborného portálu  Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní dokáže vyhľadávať dokumenty platné pre jednotlivé časové obdobia. Túto funkciu využijete hlavne pri spätnej kontrole, kedy potrebujete vedieť aktuálne informácie ku staršiemu dátumu.  

  Môj obsah
  V tejto sekcii nájdete otázky, ktoré ste odoslali prostredníctvom stránky  Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní.

  Mne dostupné
  V rámci odborného portálu, ak máte zaplatené predplatné sú Vám sprístupnené všetky odborné informácie.

 • Služby

  Bezplatný odpovedný servis
  Ak natrafíte na problém, na ktorý ste nenašli cez intuitívne vyhľadávanie odpoveď, je Vám k dispozícii bezplatný odpovedný servis. Stačí napísať otázku a písomnú odpoveď od odborníka získate najneskôr do 14 dní.

Aký modul vybrať?

Dostupný odborný portál


* Ceny sú uvedené bez DPH v platnej výške. Možno zakúpiť iba ročné predplatné.

Želáte si kontaktovať nás?


Input:

Mám záujem:

Bezplatné testovanie tohto portálu nie je možné.

Vyplňte prosím nasledujúci formulár, čo najskôr Vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia multilicencie, testovania či zodpovedania Vašej otázky:

Multilicencia

Na získanie možnosti bezplatného testovania je nutné vyplniť správne kontaktný telefón a Váš email.

Na Vami uvedený telefón Vás budeme kontaktovať najneskôr do druhého pracovného dňa, aby sme s Vami dohodli Vami preferovaný termín začiatku testovania ako aj Vami vybraný modul, ktorý chcete otestovať.

Na Vami uvedený email Vám potom pošleme vygenerované prístupové testovacie prístupy. 

Bez overenia správnosti Vášho telefónu a emailu teda nie je možné požadované testovanie poskytnúť. Ďakujeme za pochopenie.

Napíšte Vašu otázku
Vaše údaje