dnes je 24.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 21 Územný plán mikroregiónu

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.22 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 21 Územný plán mikroregiónu

Mgr. Ivan Poruban

§ 21

Územný plán mikroregiónu


(1) Územný plán mikroregiónu je územnoplánovacia dokumentácia ucelenej priestorovej a funkčnej časti územia regiónu alebo viacerých regiónov pri spoločných hraniciach, vychádzajúca z potrieb územného rozvoja viacerých obcí alebo iného špecifického územia najmä z hľadiska životného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, ochrany historického a kultúrneho dedičstva, rozvoja hospodárstva a cestovného ruchu za súčasného splnenia podmienok pre udržateľný územný rozvoj a tvorbu krajiny mikroregiónu.

(2) Územný plán mikroregiónu obstaráva samosprávny kraj na základe vymedzenia územia na spracovanie územného plánu mikroregiónu v Koncepcii územného rozvoja regiónu alebo ho môže obstarať po dohode na žiadosť viacerých obcí.

Najnovšie články
viac článkov