dnes je 23.5.2024

Vzor zmluvy o úvereArchív

12.1.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o úvereArchív

12.1.2022, JUDr. Andrea Kubányiová. JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory podmienok v zmluváchArchív

17.2.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o pôžičkeArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava ručeniaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Judikatúra z oblasti vymáhania pohľadávokArchív

17.1.2022, JUDr. Monika Jurčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

K existencii a výške nároku na zaplatenie zmluvného úroku po predčasnom splatení úveruArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postúpenie pohľadávky nebankovému subjektuArchív

11.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o obchodnom zastúpeníArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatnenie záložného práva spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorovArchív

14.3.2022, JUDr. Pavol Haško, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kúpna zmluva na byt

29.10.2021, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu na zápis záložného práva do katastra nehnuteľnostíArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručenie konateľa obchodnej spoločnosti v zmluve uzavretej medzi podnikateľmiArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručenie konateľa obchodnej spoločnosti zo zmluvy uzavretej medzi podnikateľmiArchív

25.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov
Najčítanejšie články
viac článkov