dnes je 26.6.2024

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej spoločenskej zmluvyArchív

28.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor spoločenskej zmluvy o založení komanditnej spoločnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor spoločenskej zmluvy o založení verejnej obchodnej spoločnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenímArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava komanditnej spoločnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava verejnej obchodnej spoločnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmeny v osobe konateľa spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Založenie spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné dokumenty potrebné na založenie spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Verejná obchodná spoločnosťArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava všeobecných zásad výkonu funkcie konateľa s. r. o.Archív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava rozdelenia obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Splácanie vkladu spoločníkaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pred založením spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločné konanie dvoch konateľov a porušenie pravidla štyroch očíArchív

27.1.2022, Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava rozšírenia živnosti v s. r. o.Archív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia verzus jeho ničotnosťArchív

23.12.2021, Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pozvánky na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré má v programe rozhodovanie o znížení základného imania nominálnym znížením vkladov spoločníkovArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždeniaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky začatia podnikania osoby z tretej krajiny na území slovenskej republikyArchív

30.9.2022, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzťah štatutárny orgán spoločnosti alebo družstva a vznik spoločnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodný register v roku 2023PodcastGarancia

23.10.2023, JUDr. Martin Maliar, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 01:03:00

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registraArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akciíArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konanie podnikateľa v mene právnickej osobyArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zápisnice z valného zhromaždenia o schválení zníženia základného imaniaArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komanditná spoločnosťArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc , JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o tichom spoločenstveArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželovArchív

21.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobné spoločnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nepeňažnému vkladu spoločníka do spoločnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Jaroslav Kuchár, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o prevádzke dopravného prostriedkuArchív

22.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnenie uznesenia valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore so zákonomArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov