dnes je 23.5.2024

Ukončenie nájomnej zmluvyZáznamGarancia

14.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:22

Nájomná zmluva na nebytové priestoryZáznamGarancia

9.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:41

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľnostíArchív

4.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď nájomnej zmluvy uzatvorenej na neurčitý časArchív

21.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako vis major ovplyvňuje zmluvy, napr. nájomné zmluvyArchív

7.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Workshop: Nájomná zmluva na nebytové priestory - na čo si dať pozorZáznam

27.1.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:07

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 8 Nájomná zmluvaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 12 Zánik nájmu bytuArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 16 Spoločné ustanoveniaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 13 Výpoveď nájmu bytu a odstúpenieArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o nájme nebytových priestorovArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 7 Záujemca a nájomcaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 6 Štruktúra právnych vzťahov medzi subjektami štátom podporovaného nájomného bývaniaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 2 Základné pojmyArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 14 Vypratanie bytuArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývaniaZáznam

16.8.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:47

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 17 Obmedzenie nakladania s bytom, nebytovým priestorom a bytovým domomArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorovZáznamGarancia

16.2.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:24

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 15 Neplatnosť skončenia nájmu bytuArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 10 Peňažná zábezpekaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Právna úprava zmluvy o nájme obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanieArchív

30.9.2022, JUDr Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zánik podnájmuArchív

2.3.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor oznámenia vstupu intervenienta do súdneho konania podľa § 82 civilného sporového poriadkuArchív

8.9.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava podnájmu bytu (časti bytu)Archív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlas prenajímateľa s podnájmomArchív

1.3.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpovedný dôvod podľa ustanovenia § 680 ods. 3 Občianskeho zákonníkaArchív

21.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 18 Informačný systém štátom podporovaného nájomného bývaniaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Konkludentné obnovenie zmluvy o nájme nebytových priestorovArchív

24.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločný nájom bytu manželmiArchív

2.3.2022, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Lucia Danišovičová, Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotlivé dôvody výpovede zo strany nájomcuArchív

21.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie nájmu nebytového priestoruArchív

29.3.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava lízingovej zmluvyArchív

1.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymáhanie nájomnéhoArchív

4.3.2022, JUDr. Martin Priecel, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registraArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď z nájmu nebytového priestoruArchív

22.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 9 Nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytuArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZP § 152c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanieArchív

9.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor výpovede z nájmu bytuArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypratanie nebytového priestoru (nedovolená svojpomoc, žaloba o vypratanie, tzv. notárska exekučná zápisnica)Archív

1.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky začatia podnikania osoby z tretej krajiny na území slovenskej republikyArchív

30.9.2022, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava výpovede z nájmu bytu pre neplatenie nájomnéhoArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov
Najčítanejšie články
viac článkov