dnes je 22.4.2024

Protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidlaArchív

6.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o výpožičke osobného automobiluArchív

6.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienkuGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor bianko zmenkyGarancia

3.7.2023, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavbyGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor vlastnej zmenky nie na radGarancia

3.7.2023, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor návrhu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokutyGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmenky s avalom (ručením)Garancia

3.7.2023, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenkeGarancia

3.7.2023, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor cudzej zmenkyGarancia

3.7.2023, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor žaloby na nahradenie prejavu vôle odporcu na potvrdenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy súdomGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudkuGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor započítania úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov do nároku na náhradu škodyGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor vlastnej zmenkyGarancia

3.7.2023, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor žaloby na odstránenie vád dielaGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Žiadosť o poskytnutie odstupnéhoGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o zaplatenie odstupnéhoGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o vykonaní práce z domuGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o vrátenie preplatku mzdyGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o poskytnutie informácií - Ilustrácia súdnych konaníGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o skončení pracovného pomeruGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o vykonávaní práce nadčasGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o hmotnej zodpovednostiGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkamiGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyn postupu pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudkuGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o vydanie pracovného posudkuGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o zistenie adresy miesta výkonu trestu odňatia slobodyGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ponuka inej vhodnej práce zo strany zamestnávateľaGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práceGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o skončení pracovného pomeru a dohoda o sporných nárokochGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný posudokGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čestné vyhlásenie rodiča, že sa trvale stará o dieťaGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutie zamestnávateľa o zavedení pružného pracovného časuGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď zo strany zamestnávateľaGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príkaz na nadčasovú prácuGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príkaz zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cestyGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o poskytnutie náhradného voľna za nadčasovú prácuGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čestné vyhlásenie o osobnej starostlivosti o dieťaGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o nadčasovej práciGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o sporných nárokochGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácuGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o nadčasovej práciGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na uzavretie dohody o nadčasovej práciGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciuGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o dorovnanie mzdy a doplatenie rozdielu v mzdeGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o zmene pracovných podmienokGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pracovného poriadkuArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor dohody o brigádnickej práci študentovArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Najčítanejšie články
viac článkov