dnes je 24.7.2024

Vzor oznámenia o uplatnení zádržného právaGarancia

1.7.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor výzvy na úhradu nájomnéhoGarancia

1.7.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o nájme bytuGarancia

1.7.2024, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024

Vzor žiadosti o zľavu z nájomnéhoGarancia

1.7.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor žiadosti o vykonanie súpisu vecí osobou poverenou súdomGarancia

1.7.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zápisnice o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorovGarancia

1.7.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor žaloby na nahradenie prejavu vôle žalovaného na potvrdenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy súdomGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor cudzej zmenkyGarancia

30.5.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmenky s avalom (ručením)Garancia

30.5.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor vlastnej zmenky nie na radGarancia

30.5.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor bianko zmenkyGarancia

30.5.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor vlastnej zmenkyGarancia

30.5.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavbyGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor započítania úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov do nároku na náhradu škodyGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor návrhu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokutyGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienkuGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenkeGarancia

30.5.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudkuGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidlaArchív

6.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o výpožičke osobného automobiluArchív

6.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na odstránenie vád dielaArchív

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Oznámenie zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácuArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o zaplatenie odstupnéhoArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o vykonaní práce z domuArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkamiArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o zistenie adresy miesta výkonu trestu odňatia slobodyArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o sporných nárokochArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o zmene pracovných podmienokArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na uzavretie dohody o nadčasovej práciArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ponuka inej vhodnej práce zo strany zamestnávateľaArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyn postupu pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudkuArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o nadčasovej práciArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čestné vyhlásenie rodiča, že sa trvale stará o dieťaArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutie zamestnávateľa o zavedení pružného pracovného časuArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o vrátenie preplatku mzdyArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o nadčasovej práciArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o hmotnej zodpovednostiArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď zo strany zamestnávateľaArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný posudokArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o poskytnutie informácií - Ilustrácia súdnych konaníArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príkaz zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cestyArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o skončení pracovného pomeru a dohoda o sporných nárokochArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príkaz na nadčasovú prácuArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciuArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o skončení pracovného pomeruArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o vydanie pracovného posudkuArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práceArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čestné vyhlásenie o osobnej starostlivosti o dieťaArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov