dnes je 26.6.2024

Ustanovenie § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka nepredstavuje vylúčenie zastúpenia právnickej osobyArchív

28.12.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava mandátnej zmluvyArchív

7.4.2022, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obmedzujúca poznámka vo vkladovom konaníArchív

11.2.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločné konanie dvoch konateľov a porušenie pravidla štyroch očíArchív

27.1.2022, Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy autorizovanej advokátomArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na nahradenie prejavu vôle žalovaného na potvrdenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy súdomGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Právna úprava komanditnej spoločnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na odstránenie vád dielaGarancia

3.7.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

K povinnosti právneho zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaníArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor sľubu odškodneniaArchív

10.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na zaplatenie ceny dielaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienkuGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Na úkony, ktoré uskutočnila strana sporu v čase, keď bola riadne zastúpená (a to aj v prípade neskoršej absencie povinného zastúpenia), je súd povinný prihliadaťArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy na finančný lízingArchív

4.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na určenie pravosti pohľadávkyArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby veriteľa na odpor proti predaju podnikuArchív

12.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 130 Výplata mzdyArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o obchodnom zastúpeníArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudkuGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registraArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokutyGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 27 - Základné ustanoveniaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudkuArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na vylúčenie veci z exekúcie - excindačná žalobaArchív

16.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava sprostredkovateľskej zmluvyArchív

7.1.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na poskytnutie zľavy z kúpnej ceny zo zmluvy o predaji podnikuArchív

12.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o sprostredkovaníArchív

12.4.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nástroje platobného styku v zahraničnom obchode - Časť IIArchív

13.1.2022, JUDr. Ivan Solej, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Začiatok plynutia premlčacej doby pri práve advokáta na tarifnú odmenu za poskytnuté právne službyArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava námietky zaujatostiArchív

24.9.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor odvolania proti rozhodnutiu súduArchív

14.9.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov