dnes je 24.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 28 Obstarávanie územnoplánovacích podkladov

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.29 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 28 Obstarávanie územnoplánovacích podkladov

JUDr. Peter kotvan

§ 28

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov


(1) Východiskovým podkladom pre obstaranie návrhu územnoplánovacej dokumentácie sú územnoplánovacie podklady.

(2) Orgán územného plánovania obstaráva územnoplánovacie podklady na základe vlastného podnetu vrátane podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia alebo na základe podnetu inej osoby v rozsahu a obsahu potrebnom na

a) zistenie potreby obstarania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,

b) vypracovanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie,

c) obstaranie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.

(3) Orgán

Najnovšie články
viac článkov