dnes je 26.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 33 Obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.34 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 33 Obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

JUDr. Peter kotvan

§ 33

Obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie


(1) Zmeny a doplnky záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obstaráva orgán územného plánovania podľa potreby tak, aby opodstatnený písomný podnet na zmeny a doplnky doručený orgánu územného plánovania bol zaradený do obstarávania návrhu zmien a doplnkov najneskôr pri obstarávaní a spracovaní správy o stave územnoplánovacej dokumentácie; to neplatí, ak ide o obstarávanie zmien a doplnkov záväznej časti územného plánu obce alebo územného plánu zóny na umiestnenie stavieb vo verejnom záujme po uhradení nákladov na obstarávanie zmien a doplnkov záväznej časti územného plánu obce osobou, ktorá dala podnet

Najnovšie články
viac článkov