dnes je 24.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 14 Ochrana kultúrneho dedičstva a osobitne chránených častí prírody a krajiny

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.15 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 14 Ochrana kultúrneho dedičstva a osobitne chránených častí prírody a krajiny

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 14

Ochrana kultúrneho dedičstva a osobitne chránených častí prírody a krajiny


(1) Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu, archeologický nález alebo osobitne chránená časť prírody a krajiny, stavbyvedúci je povinný 

a) bezodkladne zabezpečiť prerušenie stavebných prác, ktoré by mohli nález ohroziť,

b) oznámiť nález krajskému pamiatkovému úradu, archeologickému ústavu alebo orgánu ochrany prírody a krajiny a spravovať sa ich pokynmi, 

c) urobiť opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia,

d) zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho oznámenia a opis vykonaných opatrení, 

e)

Najnovšie články
viac článkov