dnes je 24.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 34 Zastavenie konania

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.35 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 34 Zastavenie konania

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 34

Zastavenie konania


(1) Stavebný úrad okrem dôvodov podľa § 30 ods. 1 správneho poriadku zastaví konanie aj vtedy, ak v priebehu konania zistí, že 

a) žiadateľ stratil právny vzťah k pozemku alebo k stavbe podľa § 19 ods. 1, na ktorých sa majú uskutočniť stavebné práce, 

b) ide o pozemok, ktorý je vylúčený zo zastavania a nejde o stavbu, ktorá je tam prípustná,

c) stavebné práce sa už uskutočňujú alebo

d) odpadol dôvod konania.

(2) Rozhodnutie o zastavení konania stavebný úrad doručí do vlastných rúk účastníkom konania, ktorých sa rozhodnutie týka. Rozhodnutie stavebný úrad doručí dotknutým orgánom, dotknutým právnickým osobám a obci. 

(3) Ak stavebný úrad zastaví konanie z dôvodu, že navrhovateľ vzal návrh späť, na zastavenie konania nie je potrebný

Najnovšie články
viac článkov