dnes je 24.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 38 Rozhodnutie o povolení stavby

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.39 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 38 Rozhodnutie o povolení stavby

JUDr. Ivan Syrový, PhD.; Mgr. Ivan Poruban

§ 38

Rozhodnutie o povolení stavby


(1) Stavebný úrad rozhoduje o všetkých prerokovaných stavebných zámeroch. Rozhodnutie o povolení stavby vydáva stavebný úrad. Ak ide o stavbu, pri ktorej sa vyžaduje posúdenie vplyvov na životné prostredie, alebo stavbu v režime integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia, v konaní o stavebnom zámere rozhoduje a rozhodnutie o povolení stavby vydáva príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie; to neplatí, ak tento zákon v § 6 ods. 3 ustanovuje inak.

(2) Podkladom pre vydanie rozhodnutia o povolení stavby je

a) návrh stavebného zámeru,

b) správa o prerokovaní stavebného zámeru,

c) záznam o výsledku prerokovania rozporu úradu o

Najnovšie články
viac článkov