dnes je 24.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 59 Iné správne delikty

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.60 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 59 Iné správne delikty

Mgr. Ivan Poruban

§ 59

Iné správne delikty


(1) Stavebný úrad uloží pokutu od 100 eur do 500 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak

a) nepredloží stavebnému úradu energetický certifikát nebytovej budovy v určenej lehote,

b) nezabezpečí na vedenie stavby stavbyvedúceho s oprávnením,

c) nesplní výzvu alebo neurobí opatrenie na stavbe nariadené stavebným inšpektorom, orgánom štátneho dozoru alebo odborného dozoru nad vyhradenými technickými zariadeniami alebo vyhradenými určenými zariadeniami,

d) umožní vedome vstup cudzej osoby na stavenisko alebo na stavbu alebo osoby pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky bezodkladne nevykáže zo staveniska a zo stavby,

e) neudržiava na stavenisku poriadok a čistotu v súlade s podmienkami na prevádzku staveniska, najmä

Najnovšie články
viac článkov