dnes je 25.6.2024

Input:

Odovzdávací protokol (nebytový priestor)

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.54 Odovzdávací protokol (nebytový priestor)

Verlag Dashöfer

Odovzdávací protokol (nebytový priestor)

odovzdávajúci:

Názov spoločnosti:

Ulica :

Tel. kontakt :

e- mail :

preberajúci:

Názov spoločnosti: .............................................................

Ulica : .............................................................

Meno a priezvisko pracovníka: .............................................................

Tel. kontakt : .................................................... e- mail : ........................................

predmet odovzdania predmetom odovzdania je nebytový priestor – ...................., ktorý pozostáva z xy miestnosti na ................ poschodí. (uveďte bližší popis)

Podpisom na tomto dokumente preberajúci potvrdzuje, že mu bol priestor odovzdaný v poriadku a bez akéhokoľvek poškodenia.

Odovzdané kľúče: od vchodu ........... ks

Magnet od vchodu ........... ks

Najnovšie články
viac článkov