dnes je 24.7.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 126/2024 Z. z. - Oznámenie MH SR o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 1/2024, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

17.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.743 Podrobnosti k oznámeniu č. 126/2024 Z. z. - Oznámenie MH SR o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 1/2024, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

JUDr. Renáta Považanová

Opatrenie Ministerstva hospodárstva SR reaguje na prijatie delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2024/242 z 27. septembra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o aktualizáciu zoznamu výrobkov obranného priemyslu v súlade s aktualizovaným Spoločným zoznamom vojenského materiálu Európskej únie z 20. februára 2023 (Ú. v. EÚ L, 17.1.2024).

Opatrenie Ministerstva hospodárstva SR sa deklaruje prebratie tejto smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky. Obsah sa týka podnikateľov, obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu na základe platného

Najnovšie články
viac článkov