dnes je 22.4.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 16/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o prijatí Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.639 Podrobnosti k oznámeniu č. 16/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o prijatí Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom

JUDr. Renáta Považanová

10. septembra 2010 bol v Pekingu prijatý Dohovor o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 2209 z 3. mája 2023 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezidentka Slovenskej republiky podpísala listinu o pristúpení 25. augusta 2023. Listina o pristúpení bola uložená 30. novembra 2023 u depozitára, ktorým je Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO).

Dohovor nadobudol platnosť 1.

Najčítanejšie články
viac článkov