dnes je 26.6.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 96/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o prijatí dodatku k článku 39 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu

16.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.713 Podrobnosti k oznámeniu č. 96/2024 Z. z. – Oznámenie MZVaEZ SR o prijatí dodatku k článku 39 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu

JUDr. Renáta Považanová

Medzinárodný trestný súd je prvou stálou medzinárodnou inštitúciou so súdnou právomocou nad osobami stíhanými za spáchanie najzávažnejších zločinov podľa medzinárodného práva ako sú genocída, vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti. Bol zriadený dňa 17. júla 1998 prijatím Rímskeho štatútu MT), ktorý nadobudol platnosť dňa 1. júla 2002 (oznámenie MZV SR č. 333/2002 Z. z.). Slovenská republika je zmluvnou stranou Rímskeho štatútu odo dňa nadobudnutia jeho platnosti. Aktívne vystupuje na podporu MTS na rôznych multilaterálnych i bilaterálnych fórach a jej zástupcovia sa zúčastňujú na pravidelných zasadnutiach Zhromaždenia

Najnovšie články
viac článkov