dnes je 25.6.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 447/2023 Z. z. - Vyhláška MH SR, ktorou sa mení vyhláška č. 364/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie SR

1.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.548 Podrobnosti k vyhláške č. 447/2023 Z. z. - Vyhláška MH SR, ktorou sa mení vyhláška č. 364/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie SR

JUDr. Renáta Považanová

Na ochranu obchodnopolitických alebo iných dôležitých záujmov Slovenskej republiky alebo na zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov možno všeobecne záväzným právnym predpisom obmedziť alebo zakázať vykonávanie zahranično-hospodárskych činností alebo prevoz tovaru územím Slovenskej republiky.

V zmysle uvedeného ustanovenia § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, bola Ministerstvom hospodárstva SR s

Najnovšie články
viac článkov