dnes je 26.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 5/2024 Z. z. - Vyhláška MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení

25.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.628 Podrobnosti k vyhláške č. 5/2024 Z. z. - Vyhláška MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracovalo návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov.

Potreba tejto novelizácie vyplynula z dôvodu nutnosti zosúladenia znenia vyhlášky so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, z ktorého bola vypustená povinnosť príslušníka Policajného zboru mať na služobnej

Najnovšie články
viac článkov