dnes je 24.7.2024

Input:

Právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


ZP umožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi okrem uzatvorenia pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy uzatvoriť aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 - § 228a ZP). Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru majú charakter pracovnoprávneho vzťahu.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa majú uzatvárať len výnimočne, napríklad na úlohy malého rozsahu alebo charakteristické ojedinelosťou pracovných úloh. Ide o osobitný druh zmlúv, ktorých uzavretím nevzniká pracovný pomer, aj keď zakladajú pracovnoprávny vzťah.

Svojím právnym postavením sa dohody o prácach vykonávaných mimo

Najnovšie články
viac článkov