dnes je 22.4.2024

Input:

Právna úprava okamžitého skončenia pracovného pomeru

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.1 Právna úprava okamžitého skončenia pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Okamžité skončenie pracovného pomeru je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru (§ 59 ods. 1 ZP). Pracovný pomer sa končí okamžite, t. j. doručením okamžitého skončenia pracovného pomeru druhej zmluvnej strane. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa upravuje § 68 ZP.

Dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec:

  1. bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
  2. porušil závažne pracovnú disciplínu.

Ide o taxatívne dôvody, ktoré nemožno rozširovať.

Zamestnávateľ musí v okamžitom

Najčítanejšie články
viac článkov