dnes je 24.7.2024

Input:

Právna úprava pracovnej zmluvy

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1 Právna úprava pracovnej zmluvy

 JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku.

Založenie pracovného pomeru

Založenie pracovného pomeru prostredníctvom pracovnej zmluvy v rámci pracovnoprávnych vzťahov predstavuje konkretizáciu ústavného práva slobody výberu povolania a inej zárobkovej činnosti.

Pracovnoprávna teória v nadväznosti na § 18 ZP vychádza z princípu tzv. numerus clausus zmluvných typov, t. j., z obmedzenia možnosti použitia iných zmluvných typov než aké Zákonník práce výslovne vymenováva (upravuje).

Pracovný pomer sa zakladá výlučne pracovnou

Najnovšie články
viac článkov