dnes je 25.6.2024

Input:

Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďou

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2 Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďou

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Dôvody výpovede

Podľa prvej vety ust. § 61 ods. 2 ZP zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce. Zákonník práce obmedzuje voľnosť zamestnávateľa skončiť pracovný pomer z dôvodov neuvedených v tomto zákone. Zákonník práce zároveň tieto dôvody aj vymedzuje taxatívne, t. j. je presne stanovený okruh výpovedných dôvodov. Výpovedný dôvod však musí byť v čase doručenia výpovede daný (musí existovať), resp. v prípade porušenia pracovnej disciplíny neuplynul čas na jeho uplatnenie.

Výpoveď (namiesto okamžitého skončenia pracovného pomeru) možno dať aj z dôvodov, ktoré sú uvedené v ust. § 68 ods. 1 ZP (dôvody pre okamžité

Najnovšie články
viac článkov