dnes je 24.7.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 120/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

12.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.737 Výklad k zákonu č. 120/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doteraz neupravoval opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia pri expozícii zamestnancov reprodukčne toxickým faktorom pri práci. Z toho dôvodu bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý okrem ochrany zdravia pri práci s karcinogénnymi faktormi a mutagénnymi faktormi upraví aj ochranu zdravia pri práci s reprodukčne toxickými faktormi pri

Najnovšie články
viac článkov