dnes je 24.7.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 128/2024 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

19.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.745 Výklad k zákonu č. 128/2024 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom poslednej novely zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je úprava vybraných ustanovení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby bolo možné v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovanie zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných

Najnovšie články
viac článkov