dnes je 23.5.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 443/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

29.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.543 Výklad k zákonu č. 443/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Renáta Považanová

Z dôvodu posilnenia práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa, 25. novembra nadobudla účinnosť novela zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súčasnosti platná právna úprava 13. dôchodku je v období spojenom so stále vysokým zvyšovaním výdavkov nepostačujúca. Napriek priaznivému trendu z posledného obdobia zostáva inflácia na Slovensku podľa predbežných údajov Eurostatu aj v októbri vôbec najvyššia v eurozóne, a to na úrovni 7,8 %, čo je výrazne viac ako je priemer za krajiny menového bloku,

Najnovšie články
viac článkov
Najčítanejšie články
viac článkov