dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.1.1 Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


(označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, dátum bydliska/pobytu)

NÁVRH NA SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

PODĽA § 60 ZP ZÁKONNÍKA PRÁCE


Zamestnávateľ: 
Názov spoločnosti: ......................................................
Sídlo spoločnosti: ........................................................
IČO: .............................................................................


V ..................... dňa ................

Vec: NÁVRH NA SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

Pracujem vo Vašej spoločnosti .......................................................... (u zamestnávateľa XY) na základe pracovnej zmluvy zo dňa .............. ako ..............................

Žiadam o skončenie pracovného pomeru na základe dohody o skončení pracovného

Najnovšie články
viac článkov