dnes je 26.6.2024

Input:

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.2 Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Kolektív autorov

Stiahnuť dokument


PRACOVNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 42 a nasl. Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:..........................................................................
IČO: ...........................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .......................................................................... 
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................... 
Dátum narodenia: .....................................................................................


Pozn. prípadne ďalšie údaje na identifikáciu zamestnanca.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na uzavretí pracovnej zmluvy za týchto podmienok:

Článok 1. 
Druh práce

Zamestnanec bude na

Najnovšie články
viac článkov