dnes je 24.7.2024

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitúArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitúArchív

1.1.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o práci nadčasArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnancaArchív

15.8.2022, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o poskytnutí pracovného voľna bez náhrady mzdyArchív

1.6.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)Archív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o hmotnej zodpovednostiArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácieArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor záručnej listinyArchív

7.1.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)Archív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na ochranu pred porušením obchodného tajomstvaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácieArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o vykonávaní práce nadčasArchív

1.6.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiArchív

14.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zámennej zmluvyArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácieArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor výzvy na úhradu nájomnéhoGarancia

1.7.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Zamestnancov sociálnych služieb mimoriadne odmeníme

25.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vzor dohody o zrážkach zo mzdyArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedkuArchív

27.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pracovného poriadkuArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záložná zmluvaArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o obchodnom zastúpeníArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o práve spätnej kúpyArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobouArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpeníArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o spolupráciArchív

24.7.2020, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o predaji podniku/časti podnikuArchív

12.1.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o obstaraní zájazduArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby (medzi FO a PO)Archív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochArchív

24.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov