dnes je 24.7.2024

Input:

Komentár k ZP § 141 Dôležité osobné prekážky v práci

25.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.8 Komentár k ZP § 141 Dôležité osobné prekážky v práci

Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 141

Dôležité osobné prekážky v práci


(1) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis

Najnovšie články
viac článkov