dnes je 26.2.2024

Input:

Komentár k ZP § 58 Dočasné pridelenie

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4 Komentár k ZP § 58 Dočasné pridelenie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 58 ZP

Dočasné pridelenie


(1) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Dočasné pridelenie nemožno dohodnúť na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie podľa osobitného predpisu.

§ 58: [Dočasné pridelenie]


Paragraf 58 upravuje tzv. dočasné pridelenie zamestnancov:

1. buď od jedného zamestnávateľa k druhému zamestnávateľovi alebo

2. od agentúry dočasného zamestnávania k užívateľskému zamestnávateľovi.

Na pridelenie agentúrou sa nevzťahuje § 48 ods. 2 až ods. 7 o pracovnom pomere na určitú dobu.

Právna úprava agentúrneho zamestnávania je

Najnovšie články
viac článkov