dnes je 22.4.2024

Input:

Podrobnosti k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2024 Z. z.

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.638 Podrobnosti k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2024 Z. z.

JUDr. Renáta Považanová

14/2024 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 12/2022 z 20. decembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu: 1. Článok XIV zákona č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti bodu 38 týkajúcej sa § 27ha ods. 3 písm. d) v časti slov „plnoletého diet'at'a, ako aj”; 2. Článok VIII zákona č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v

Najčítanejšie články
viac článkov