dnes je 22.4.2024

Input:

Podrobnosti k nálezu Ústavného súdu SR č. 13/2024 Z. z. - Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 17/2022 z 13. decembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 33 ods. 6 písm. o) a § 48 ods. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

19.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.637 Podrobnosti k nálezu Ústavného súdu SR č. 13/2024 Z. z. - Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 17/2022 z 13. decembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 33 ods. 6 písm. o) a § 48 ods. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 13. decembra minulého roku, Ústavný Súd SR rozhodol o nesúlade ustanovení § 33 ods. 6 písm. o) a § 48 ods. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 46 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Tento nesúlad vyslovil prostredníctvom svojho nálezu č. PL. ÚS 17/2022-96 zo dňa 13.12.2023. Podľa čl. 125 ods. 6 ústavy,

Najčítanejšie články
viac článkov