dnes je 26.2.2024

Input:

Vzor zmluvy o preprave veci

21.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.1.1 Vzor zmluvy o preprave veci

JUDr. Andrea Kubányiová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O PREPRAVE VECÍ

uzatvorená podľa § 610 ObchZ  Obchodného zákonníka v platnom znení

Dopravca:

Obchodné meno: .......................................................................................

Sídlo: ........................................................................................................

Zastúpený: meno, priezvisko .......................... štatutárny orgán

Bankové spojenie: peňažný ústav: .............. číslo účtu: IBAN SK........................................

IČO: ..........................................................................................................

DIČ: ..........................................................................................................

IČ DPH:

Najnovšie články
viac článkov